top of page
lepenka-za-servis.jpg

31.798m³
Произведен бетон!

800.767t
Експлоатиран варовник!

img_455155.png
Freight_transport_22-512.png
Мобилна сепарација
     +389 78 343 726
Бетонска База 2
      +389 70 341 244
Бетонска База 1
      +389 70 341 244

RUBBLE MASTER

► Мобилно дробење и сортирање на варовник

► Година на производство - 2015г. 

► Капацитет на прозиводство 550t /час 

Локација - "Бел Камен" Општина Куманово

UMMAN 

► Година на производство - 2018г. 

► Капацитет на производство - 100м³ /час

 

Локација - "Саем" Скопје 

PROMAX

► Година на производство - 2010г. 

► Капацитет на производство - 80м³ /час

 

Локација - "Саем" Скопје

bottom of page