top of page
Каменолом

Каменоломот се наоѓа на локација "Бел Камен" помеѓу Скопје и Куманово. Материјалот кој се ископува е од варовничко потекло. Поседуваме сертификат за квалитет од овластена фирма за испитување и контрола на подобноста на материјалот од варовник за употреба во градежништвото.

Број за контакт: +389 78 222 622

Сепарација за песок

UĞUR MAKİNA, Статично дробење, перење и сортирање на речен чакал. Година на производство - 2012г. Капацитет на прозиводство 100м3/час. Локација - индустриска зона "Сачево", Струмица​

Број за контакт: +389 78 343 720 

Бетонска база

ELKOMIX - 60 Quick Master, Година на производство - 2014г. Капацитет на производство - 60м3/час, Локација - индустриска зона "Сачево", Струмица 

Број за контакт: +389 78 305 350

bottom of page