top of page
Бетонски бази: Скопје - Општина Гази Баба (поранешен ''Скопски Саем'') 

Ин-Мак Бетон поседува сопствени бетонски бази за производство на сите класи на готов бетон

За процесот на поризводството Ин-Мак Бетон користи најсовремена мобилна опрема и механизација со капацитет на производство на готов бетон од

180м³ /час

Процесот на траснпорт и пумпање на бетонот до градилиште, го вршиме со сопствени миксери и бетонска пумпа со максимален вертикален транспорт до 56м

Локација на бетонски бази:
Скопје - Општина Гази Баба
(поранешен ''Скопски Саем'') 
Каменолом "Бел Камен" Куманово

Ин-Мак Бетон поседува сопствен каменолом за производство на сите видови на фракции од дробен камен материјал од варовничко потекло за  бетон и асфалт (ф0-4; ф4-8; ф8-16; ф16-31,5; ф8-11; ф11-16; ф16-22) и тампон (0-32мм и 0-63мм). 

За процесот на поризводството Ин-Мак Бетон користи најсовремена мобилна опрема и механизација со капацитет на производство од 500t/h.

Ин-Мак Бетон континуирано реинвестира во модернизација на опремата и механизацијата за ефикасно производство и одржување на врвен квалитет кој им дава сигурност на нашите Клиенти, Корисници и Инвеститори.

Локација на каменоломот
"Бел Камен" Куманово

Бел камен - Куманово = 6.5км
Бел камен - Петровец = 29км
Бел камен - Гази баба (Скопје) = 31км

Бел камен - Аеродром (Скопје) = 32км

Бел камен - Центар (Скопје) = 33км

Бел камен - К.Вода (Скопје) = 35км

Бел камен - Бутел (Скопје) = 37км

Бел камен - Карпош (Скопје) = 38км

Бел камен - Св.Николе = 39км

Бел камен - Ѓорче (Скопје) = 43км

Бел камен - Штип = 60км

Бел камен - Велес = 63км

Мисија

csg-commercial_edited.jpg

Денес е доста тешко да се биде различен и иновативен, за што сведочат остварувањата на нашата компанија. Мисијата која ја следиме е што пооригинална идеја да се претвори во врвен производ кој ќе ги задоволи потребите на купувачите и ќе ни дозволи подобро позиционирање на пазарот. 

Посветени сме во секој чекор до финалниот продукт да бидеме крајно професионални, бидејќи само така се стекнува довербата на клиентите и успехот е загарантиран. Вложувањето во квалификуван кадар и најнова технологија, како и отворената комуникација со нашите купувачи и клиенти – ни овозможува понудата на нашите производи и услуги да биде на највисоко ниво, што е една од нашите најголеми предности.

Визија

iStock_ConstructionSmall-780x400.jpg

Нашата Визија служи како рамка за нашиот професионален пат и го следи секој аспект од нашето работење, опишувајќи што треба да спроведеме за да продолжиме со што поодржлив раст на квалитетот.

Победничка стратегија

960x0.jpg

Нашата победничка стратегија го следи секој аспект од нашето однесување и ставови кои ке бидат потребни од нас да ја направиме нашата Визија реалност.

Новости

bottom of page