slika1.jpg

66.948t

Експлоатиран варовник!

51.948m³

Произведен бетон!

Show More

RUBBLE MASTER

► Мобилно дробење и сортирање на варовник

► Година на производство - 2015г. 

► Капацитет на прозиводство 550t /час 

► Локација - "Бел Камен" Општина Куманово

UMMAN 

► Година на производство - 2018г. 

► Капацитет на производство - 100м³ /час

 

► Локација - "Саем" Скопје 

PROMAX

► Година на производство - 2010г. 

► Капацитет на производство - 80м³ /час

 

► Локација - "Саем" Скопје